13 de juliol 2020

Proposta de l'ASM - Pla de xoc coronavirus

Atès que el govern municipal PSC-Podemos ha elaborat un document titulat Sabadell, després del Covid-19 presentat com un “Pla de xoc” per sortir de la crisi, la nostra Entitat vol col·laborar en aquest Pla, amb l’aportació en forma d’instància, d’unes propostes que fan referència al nostre Cementiri Municipal, que detallem en el document  adjunt  i que,  en el supòsit màxim, podria representar unes xifres superiors a les del 2014, que esmentem: 660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori, tenint en compte que les modificacions de crèdit que va aprovar el plenari no superen els 5 M€.

Si no fos possible incloure aquestes propostes en el “Pla de xoc”, demanem expressament que s’incloguin en el proper  “Pla de mandat fins el 2023” que el govern del PSC-Podemos està preparant, on es preveu analitzar i reformar si s’escau tan les concessions com les Ordenances municipals

La nostra entitat vol aprofitar aquest escrit per expressar públicament el seu condol a les famílies afectades per aquesta greu crisi i l’agraïment per l’esforç i la feina feta per tot el personal dels serveis públics de Catalunya i en especial, del personal sanitari. També a l’empresa TorraSA i al seu personal que ha pogut respondre a una situació imprevista de pressió dels seus serveis

Podeu llegir tot seguit la nostra INSTÀNCIA.ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL (ASM)
Associació que vetlla per la defensa del Patrimoni Històric de la ciutat, dignificar el Cementiri Municipal i fomentar el catalanisme del segle XXI
Adherits al Pacte Nacional pel Referèndum
e-mail:  a.sabadellmemorial@gmail.com   
Blog:  http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/
Associació Sabadell Memorial (ASM) , carrer St. Joan, 20, Sabadell 08202     Telèfon 93 725 7519    
Registre nº 30.525 de la Generalitat; CIF G-63979793     Registre de l'Ajuntament de Sabadell, nº 667 del 10-10-2005.

Proposta de  l’Associació Sabadell Memorial  a l’anomenat   ‘pla de xoc pel  coronavirus’  de l’Ajuntament de Sabadell

EXPOSEM:
El 2005, ara fa 15 anys, quan es va constituir la nostra ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL, el 2010, quan l’Ajuntament Bustos negociava la concessió dels serveis funeraris fins al 2027 i del Cementiri fins al 2044, ampliable, i especialment des del 2015, hem demanat la millora de l’estat del Cementiri i la rebaixa i la justificació dels preus. El 20 de desembre passat vam defensar davant del plenari municipal un conjunt d’al·legacions a les Ordenances Municipals que es presentaven a aprovació aquell dia, amb aquesta finalitat.

La número 7 deia:  «Que l’Ajuntament estudiï la renúncia al cànon de l’11 % dels serveis funeraris (664.296 €) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal que el servei s’abarateixi en aquesta proporció, cementiri inclòs. Alternativament que se substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau.»

Vam dir, també, a l’al·legació que la concessió privada dels serveis funeraris i crematori i de la gestió del cementiri són un ‘mal negoci’ per la ciutadania, perquè estan condicionades per la manca de recursos per invertir en certs equipaments (Tanatori - uns 5M € en terrenys municipals- o, Crematori - 1,3M €) o en la renovació del cementiri i les infraestructures d'accés  (els 8,1M € del Pla Director del 2010), quan aquests equipaments fan falta. En el nostre cas va ser al voltant del 2010, al començament de la crisi, i quan l'Ajuntament gairebé va haver de deixar de fer inversió al seu pressupost. També s'expliquen per la desconfiança de l'administració en la seva capacitat de gestionar serveis. Per sort, l'Ajuntament de Terrassa sembla un exemple d'empresa municipal i serveis funeraris integrats entorn del Cementiri, i quin estudi comparatiu demanem.
Als preus dels serveis s'hi incorporen cada any la part proporcional, segons el nombre d'anys de la concessió, per rescabalar la totalitat de la inversió (uns 250.000 € en el cas del Cementiri, 73.000 en el Crematori i 130.000 € pel Tanatori. A més a més cal afegir-hi els cànons municipals (660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori). I encara cal afegir-hi els *beneficis empresarials*: 646.000 € del Tanatori, 89.000 del Crematori i dèficit de -95.000 del cementiri. I encara cal afegir-hi l'IVA que encareixen els serveis que paguem en el 21 %, Van ser 1,26M € pels Serveis Funeraris, 0,12M € pel CREMATORI i 0,35M € pel CEMENTIRI, l’any 2014.

Creiem forassenyat que l’ajuntament obtingui un benefici o ingrés extraordinari a causa de l’increment de defuncions a la ciutat per culpa d’una pandèmia sobrevinguda. Aquest recàrrec  podria representar una quantia mitjana de 332 €, en el cas d’un servei funerari mitjà, i uns 89€ en el cas  d’una cremació, sobre la base d’unes 2.000 defuncions anuals i unes 1000 cremacions, i la informació econòmica i financera disponible del 2014.

La nostra entitat té el número 667 de registre d’entitats de l’Ajuntament, ens hem hagut d’assabentar per la premsa, i en concret pel Diari de Sabadell del passat 29 de juny que l’ajuntament havia rebut un total de 866 propostes d’entitats i partits polítics per configurar el *pla de xoc*, i no tenim consciència que hàgim estat convocats.

Malgrat això després de la notícia, la nostra Entitat ha pensat en relació amb les finalitats que li són pròpies si l’ajuntament podia fer alguna cosa respecte del cementiri i als serveis funeraris, en general, que aquests mesos han estat especialment tensats per la tràgica gestió de les persones mortes per coronavirus, o senzillament morts en coincidència en una situació de crisi extrema.

Per aquestes raons, encara que amb retard, fem la present proposta, que és la mateixa que vam fer en el període d’informació pública de les ordenances fiscals dels mesos de novembre i desembre de l’any passat.

DEMANEM:

Que l’ajuntament retorni a totes les famílies que han tingut alguna defunció durant l’any 2020 el recàrrec de l’11% dels serveis funeraris i el 5% del crematori i del cementiri. Alternativament que ho faci a les famílies amb defuncions oficialment certificades per coronavirus, com un acte de generositat i petit alleujament del sofriment que han tingut aquestes famílies per la desgràcia sobrevinguda.

Sabadell, a 10 de juliol del 2020.

Signat:

ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL

20 de juny 2020

Què amaga la gestió del coronavirus?

(Enquesta feta pel col·lectiu “GENT DE LA PLAÇA” del 15 al 30 d’abril del 2020)

Us fem arribar l’enquesta elaborada per la Gent de la Plaça  de Sabadell,  un col·lectiu que des de fa quasi un any cada dia de 12 a 1 del migdia ens concentrem a la plaça del ajuntament reivindicant la Llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i l’anul·lació de totes les causes pendents del procés.

A 18 de juny, 27.136 persones han mort a l’Estat espanyol per brot del maleït virus, de les quals 5.587 van ser a Catalunya, segons les xifres oficials dels 3 mesos d’emergència. En total han estat 244.683 persones contagiades a l’Estat espanyol, de les quals 60.030 a Catalunya. Les xifres totals de morts de les funeràries arriben a duplicar les xifres anteriors. Tot, una gran tragèdia sobrevinguda. Ens preguntem: Es podia haver gestionat diferent i millor des de l’estat i des de Catalunya, reduint contagis i morts?

Ningú ho pot contestar del cert, però la majoria de persones  tenim una opinió sobre la contesta. Des del 15 al 30 d’abril, 1012 persones la van expressar, i no volem deixar que es perdi la “memòria històrica”; precisament ara, que la sèrie estadística ha deixat d’estar a la portada dels principals diaris.  Quan al 15 d’abril vam arribar a tenir 535 morts i 4.141 nous contagis, a l’estat espanyol, un grup del col·lectiu, vam  endegar, des del confinament, una enquesta per les xarxes amb el títol “Necessitem la vostra opinió per construir un nou futur”, per tal de copsar l’opinió de la gent amb relació a la gestió que es feia des del govern de l’Estat Espanyol, i, també per recolzar la gestió liderada pel nostre MHP President, Joaquim Torra i Pla. Ara volem posar en valor aquells resultats, com a base per endegar una nova enquesta, dos mesos després.

L’enquesta es va fer amb el formulari de Google i es va distribuir per xarxes (Telegram, Instagram, Facebook i WhatsApp).  El formulari va estar obert del 15 al 30 d’abril, amb 10 preguntes que admetien SÍ – NO – NO HO SÉ – ALTRES. Sobre la base de les respostes d’un altre enquesta  per correu del Col·legi d’Economistes, estimem que el nombre de persones que va veure l’enquesta, multiplica per un mínim de 5, les respostes obtingudes, i per tant, unes 5.000 visites, i per un màxim de 15 (unes 15.000 visites). En qualsevol cas, un èxit de visions i de respostes que volien atenció i  temps.

Transformant les preguntes en afirmacions a partir de la resposta majoritària, les conclusions dels resultats, amb el percentatge directe de SÍS són les següents:

1. La centralització de totes les accions sanitàries implantades uniformement a tot el territori espanyol, no ha estat eficient (92%)

2. Si les mesures de confinament s'haguessin dissenyat en l'àmbit polític-administratiu de proximitat, s'haurien evitat uns quants milers de contagis (83%)

3. La coparticipació de tres alts càrrecs dels exèrcits ─terra, mar i aire─ com a experts en la gestió del confinament sanitari, no ha estat adequada (93%)

4. L'estat d'alarma es va dictar més per criteris polítics, que per criteris sanitaris (79%)

5.  Un equip que, de les sis persones que han dirigit totes les mesures del confinament, només una tingui formació acadèmica sanitària, no inspira confiança (93%)

6. Tots aquests gestos indiquen un gir de la política cap a un règim totalitari, encobert de protecció sanitària (80%)

7. La manca de recursos sanitaris (places hospitalàries, equipament d’hospitals i personal sanitari) no és propi d'un estat democràtic del segle XXI que vetlli pel dret a la vida i la salut (93%)

8. Davant la dramàtica experiència viscuda, és inapel·lable una reforma profunda de l'aparell de l'estat: administració de l’estat, poder judicial, forces armades (91%)

9. Cal canviar les relacions de Catalunya amb l'estat espanyol, si la reforma plantejada en la pregunta anterior no és possible (86%)

10. Tenim esperança, però també dubtes, que després del que hem viscut, sabrem valorar la importància de la vida, en totes les seves formes, i redreçar la relació que tenim amb la terra SÍ: (37%). NO: 31%  /  NO HO SÉ: 23%  /  ALTRES: 9%

Des del colectiu  ‘Gent de la plaça’ (amb prop d’un any amb la defensa de LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS,  i des de tots els fronts possibles, seguirem treballant amb una nova enquesta, per tal de bastir un futur millor pel nostre país, perquè seguim necessitant la vostra opinió.

Gràcies a tothom.


RESUM QUANTITATIU I GRÀFIQUES DE LES RESPOSTES