29 de gener 2016

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014-2015

ELS JARDINETS L'ANY 1925
Aquesta entitat, seguint el seus objectius fundacionals ha realitzat durant el curs 2014-2015 les reunions mensuals per tractar els temes de ciutat i de país, i un seguit d’activitats i d’altres actuacions que es relacionen tot seguit.

El dijous 16-10-2014, a la Sala d’Actes de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell es va celebrar una conferència que amb el títol: “Reflexions jurídiques entorn al 9N” va anar a càrrec de Dolors Feliu i Torrent, llicenciada en Dret (UB), advocada de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional i que va participar en la defensa de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006).

El mes de desembre de 2014 i a la Sala de Juntes de l’Acadèmia Catòlica, es va fer com cada any l’Assemblea General Ordinària de socis, on s’aprovaren els comptes i s’informà de les activitats dutes a terme durant el curs.

La secció d’urbanisme, ha portat a terme un estudi de la remodelació del Passeig de la Plaça Major i efectuat un debat sobre l’actuació de l’ajuntament en aquest espai urbà i fer una proposta als responsables per estudiar la instal·lació del templet modernista que hi havia a la Plaça del Doctor Robert i que es pot reconstruir amb els plànols existents a l’ajuntament.

Els responsables del tema del cementiri, en els contactes mantinguts amb l’ajuntament i el concessionari del servei, han pogut constatar que el marge d’actuació de la nostra Associació en els possibles litigis entre els ciutadans i l’administració municipal, és cada vegada més limitat. Per tant s’ha decidit potenciar altres actuacions, sense deixar de banda del tot les reclamacions que es puguin fer en aquest terreny.

Pel que fa al Museu Tèxtil, la nostra Associació ha esperonat i donat suport a la creació de l’entitat “Associació de Tècnics Tèxtils de Sabadell”, formada pels teòrics que van ordenar i exposar el mostrari de teixits i que enguany s’ha constituït i legalitzat formalment, amb la seva seu social al Vapor Pissit.
L’activitat de la Unió Catalanista de Sabadell, entitat integrada dins de la nostra Associació, s’han concretat en l’enviament d’informació catalanista per mitjà del correu electrònic a les persones integrades en els nostre fitxers informàtics i en la difusió dins de les xarxes socials dels plantejaments d’aquesta entitat.

Durant l’any s’ha incrementat, en la mesura de les nostres possibilitats, la col·laboració de la nostra Associació amb l’Assemblea Nacional Catalana, assistint a les reunions on se’ns ha convocat i als actes relacionats amb aquesta entitat. Hem continuant també els contactes i les relacions amb d’altres entitats com Òmnium Cultural, Associació de Tècnics Tèxtils i l’Acadèmia Catòlica.