30 de març 2019

Nova ordenança dels serveis funeraris

Amb data 8 de març proppassat, vàrem rebre un comunicat de la Regidoria de Salut en el que se'ns informava que l’Ajuntament ha creat una Comissió d’estudi per a la modificació de la Ordenança municipal dels serveis funeraris de Sabadell que va ser aprovada l’any 1997 i que, en conseqüència,  amb caràcter previ a la redacció de l’avantprojecte, s’havia de substanciar una consulta pública per tal de recollir la opinió de la ciutadania.

Malgrat que es tracta d’obrir una etapa de suggeriments sobre una normativa existent i tenint en compte que no hi ha cap estudi municipal al respecte, hem cregut necessari que la nostra entitat havia de fer a aquesta Comissió les aportacions i propostes que pensem son necessàries pel bon funcionament del nostre Cementiri, màxim tenint present que l’Associació Sabadell Memorial, ha estat col·laborant  des de l’any 2005 en aquests temes i creiem que l’ajuntament cal que vegi que som perseverants.

Per tot plegat hem redactat un document  que s’ha tramitat  en l’Audiència i informació pública a la redacció de la nova ordenança municipal dels serveis funeraris del nostre ajuntament,  amb data 29 de març, número de tràmit 4241074 i amb 21 punts on s’exposen les consideracions que per nosaltres son importants pel que fa a la nova Ordenança, dels quals destacaríem els següents,   

el punt 4 que diu:

*Entenem que l’Ajuntament arriba molt tard a aquesta revisió, tant perquè la norma d’adaptació a la directiva comunitària de liberalització de serveis de la GenCat que ho condiciona és del 2010, com pel fet que l’Ajuntament de Barcelona ho va iniciar el novembre del 2016 i la va aprovar definitivament el desembre del 2017, i que va tenir una discussió ciutadana important, sobre la necessitat d’abaratir els preus dels serveis funeraris.*

i el punt on 5 exposem que:

*També entenem que la no actualització de les ordenances dels serveis funeraris a la nova normativa de liberalització de serveis ha pogut influir, apart de raons urbanístiques, amb la denegació de la llicència per nou tanatori al barri de Gràcia, la qual hauria trencat el monopoli de la concessionària TorraSA, i quina resolució entenem que va lligada a la discussió que ara s’enceta.*

finalment  els punts 20 i 21 on diem que:

*per tal de recordar que la nostra entitat, l’ASM, en les qüestions del Cementiri i els Serveis Funeraris, ve de lluny i li agradaria anar més lluny encara, amb l’acceptació d’alguns dels seus suggeriments per part de l’Ajuntament que sentim nostre, transcrivim el que es consultable al nostre blog http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/2009/ , quan es va participar en la  informació sobre el Pla Director del Cementiri de Sabadell ( i el qual segurament també caldrà revisar aviat per l’alta proporció de cremacions)*

* donem suport a les 2 localitzacions possibles per nou Crematori i a les 6 de Tanatoris, contingudes a la nova ordenació posada a informació pública, per acord del plenari de dijous passat, i del qual ens en hem assabentat, avui, per la premsa digital,  https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/si-una-empresa-vol-fer-un-nou-tanatori-a-sabadell-nomes-podra-fer-ho-aqui/ *.

I PER TOT EL QUE HEM EXPOSAT,

DEMANEM:

1.     Ser considerats  *part interessada*, de la normativa d’administració local del nostre país, per tal d’accedir a tota la informació (actes, estudis dictàmens sectorials, estudis comparatius, avaluacions...) a mesura que es produeixi en la comissió anomenada al decret referit del tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets de la ciutadania i Promoció econòmica, en relació a la proposta de revisió de l’Ordenança dels Serveis Funeraris.

2.     Disposar dels acords de l’Ajuntament, i informes tècnics corresponents) en relació a la denegació de la llicència per a un nou Tanatori al barri de Gràcia, de l’any passat.

3.     Disposar dels acords municipals i estudis tècnics corresponents que van eximir a TorraSA de complir l’estàndard de dos aparcaments propers per cada sala de vetlla, tant quan es va construir l’actual Tanatori, com  en l’ampliació recent.

4.     Introduir a la proposta d’ordenança de serveis funeraris per a l’aprovació inicial, tots els estudis,  objectius i continguts de l’Ordenança de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Barcelona i de la seva tramitació, adaptats a la realitat de Sabadell i entorn metropolità, i que s’han detallat a la primera part de la present instància, i en especial, els estudis econòmics de justificació de preus i rendibilitat empresarial, a que es refereix l’article 35.a de l’ordenança vigent, així comi als cànons que rep l’Ajuntament (10% de la facturació), els quals incrementen el preu del servei.5.     Construcció de places d’aparcament prop del actual tanatori de TorraSA a l’estàndard que pertoqui, avui, i en un radi màxim de 300 m., com demanava l’ordenança de serveis funeraris de Barcelona, posada a informació inicial.

6.     Elaborar una comparativa de preus dels serveis funeraris amb els de Barcelona, Terrassa, Manresa i els municipis on TorraSA té la concessió d’aquests serveis, i que es faci públic quan se’n disposi.

7.     Dictamen tècnic de si cal revisar el vigent Pla Director del Cementiri de 2009, per l’efecte del increment de la proporció de les cremacions.

8.     Noves reunions amb les entitats interessades per tal de constituir una Plataforma sectorial i estudiar i publicar, en forma d’Auditoria, la realitat dels serveis funeraris i el Cementiri de la ciutat.

9.     Que l'Ajuntament faci gestions per tal d'unificar la nova ordenança de serveis funeraris, com a mínim,  dels municipis de Castellar del Vallès, Caldes de Montbui i Sant Llorenç Savall, en els quals l'empresa Torra SA hi té la concessió.

Signat: Junta de l’Associació Sabadell Memorial
(elegida en l’Assemblea Genera de socis del 19 de novembre de 2018 a l’Acadèmia Catòlica)

Presidenta: Montserrat Barderi i Crusafont
Vicepresident: Joaquim Clusa i Oriach
Secretari: Antoni Boleda i Roura
Tresorer: Xavier Marcet i Morera
Vocals: Jaume Giravent, Ramon Montraveta i Vila, Josep Riba i Piqué, Miquel Crusafont  i Sabater, Àngels Pagès i Morales, Mireia Izard i Gavarró, Montserrat Bori i Ferran.

Sabadell a 29 de març de 2019