26 de novembre 2015

Assemblea General Ordinària 2015

Assemblea General Ordinària 2015

Benvolgut consoci:

D’acord amb els Estatuts de l’Associació, la Junta Directiva en Sessió Ordinària celebrada el passat 16 de novembre d’enguany, va aprovar la convocatòria de l'assemblea GENERAL ORDINÀRIA, de l’Associació Sabadell Memorial, pel dilluns 14 de desembre de 2015, a les 7 del vespre en convocatòria única, en el domicili social de l'associació, radicat en els locals de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell, carrer de Sant Joan, 20 de Sabadell,  segons l'Ordre del dia que fou enviat a tot els socis per correu electrònic el dia 24 de novembre de 2015. D'acord amb els Estatuts, aquesta Assemblea es reuneix com a mínim una vegada l'any. És important que tots els socis que pugueu hi assistiu.

Associació Sabadell Memorial

Registre nº 30.525 de la Generalitat CIF G63979793.
Registre de l’Ajuntament de Sabadell nº 667 del 10-10-2005