01 d’agost 2018

Nou Reglament del Cementiri


Benvolguts associats, col·laboradors, amics i amigues:

El proppassat 29 de juny la Regidoria de Salut de l’ajuntament en feu arribar la convocatòria següent:

El proper dimecres dia 4 de juliol, a les 16:30 h. a la Sala 3 del Casal Pere Quart es farà una reunió per presentar la nova proposta de Reglament del Cementiri a totes les vocalies de Sabadell i associacions interessades.

Al següent enllaç trobareu el document de l’avantprojecte del Reglament així com el tràmit per si voleu fer alguna proposta: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ModiReglCementiri_cat.asp

Esperem comptar amb la vostra presència.

Molt cordialment,

Teresa Corbella Cordomí
Cap de Servei de Salut

Des de l’Associació Sabadell Memorial us volem compartir el document que hem tramés a l’Ajuntament com aportació a la compareixença pública sobre aquest projecte de Reglament del Cementiri, després de la convocatòria del 29 de juny i de la reunió del passat dimecres 4 de juliol al Casal Pere Quart, per si pot ser del vostre interès.

Com us hem anat informant oportunament, la nostre entitat es va constituir l’any 2005, després de fer una campanya ciutadana amb actes públics per tal d’abaratir els preus de les renovacions de nínxols i sepultures que havia creat alarma social. Vam fer noves campanyes el 2010 i el 2015, junt amb el Síndic de Greuges i altres entitats, com les Associacions de Veïns. Estem contents d’haver ajudar a crear més sensibilitat per les qüestions del Cementiri i haver aconseguit també finalment escurçar els terminis mínims de renovació de les concessions, amb el consegüent estalvi que beneficia a les persones més necessitades. Lamentablement no hem aconseguit gaire més.

Els serveis funeraris i tanatori  crematori i cementiri de gestió de Torra SA, adjudicats per l’Ajuntament en 1989, 2007 i 2010 és una empresa que avui factura uns 9 milions d’euros, té 45 persones de plantilla, i treballa a Sabadell (i els municipis de Castellar, Caldes de Montbui i Sant Llorenç Savall) en règim de monopoli, perquè no té competència,malgrat que podria tenir-la. Una empresa d’aquesta entitat que fa un servei públic creiem que mereixeria més transparència i participació ciutadana en les seves decisions, perquè tenim la percepció que els preus són massa alt i el servei millorable, com ja vam exposar en una reunió amb la Federació d’Associacions de Veïns fa uns 4 anys, en la qual hi van participar el nostre President en Manel Pagès (tristament traspassat el mes de gener del 2017) i el vocal de l’entitat en Joaquim Clusa.

Una llàstima no haver disposat de més temps de compareixença pública per unir els esforços de tothom i fer una actuació més unitària davant de l’Ajuntament. Per això vam demanar que s’allargués aquest termini, amb poques esperances d’aconseguir-ho, perquè el ple d’aprovació ja està convocat. Aquestes gestions i al·legacions s’han fet arribar de forma individual a totes les Associacions de Veins de Sabadell i a la Federació d’AAVV.

Restem a la vostra disposició per tal de fer noves reunions i més documents, si ho voleu, per tal de seguir fent aquesta tasca de ciutadania i fer un Sabadell millor i més unit.

Podeu llegir tot seguit, de forma resumida, la part més propositiva del document d’al·legacions al projecte de Nou Reglament del Cementiri, que vàrem fer arribar a l’Ajuntament:


OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL EN RELACIÓ AL NOU REGLAMENT DEL CEMENTIRI   I   A  TOTA LA GESTIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS

-    DONAR EL MILLOR SERVEI AL PREU MÉS BAIX POSSIBLE. A recordar l’estudi que va fer l’ASM comparant el cost fiscal municipal d’un habitatge per m2 i el d’un nínxol  (incloent-hi el preu de renovació), molt desequilibrat en contra del cementiri.
-     ABARATIR EL PREU DE RENOVACIÓ I NOVA COMPRA. Ja sia per menys termini o per preu absolut, o ambdues, com ja ho vam fer en les campanyes del 2003- 2005, 2010 i 2015, aconseguint baixar dels 50 i  30 anys mínims a 15, junt amb les actuacions del Síndic i altres. .
-       REDUIR L’ESFORÇ DE PAGAMENT DE LES NOVES CONCESSIONS I LES RENOVACIONS, donant més facilitats a les famílies amb pagaments anuals.
-      GARANTIR MÉS TRANSPERÈNCIA en els aspectes de gestió i econòmics amb més informació i justificació anual dels preus dels serveis funeraris i del Cementiri.

DEMANEM:

EN RELACIÓ AL REGLAMENT

 1. L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’AUDIÈNCIA PÚBLICA des del 12 de juliol fins el 30 de juliol, atès que a la reunió del dia 4 es va posar de relleu que algunes AAVV no disposaven de la informació, la qual va ser tramesa un altre vegada el dijous dia 5.
 2. La CONVOCATÒRIA D’UNA NOVA REUNIÓ amb les AAVV i entitats interessades amb la regidoria i serveis tècnics, per tal de poder obtenir més aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els preus dels serveis funeraris.
 3. TERMINI MÍNIM DE RENOVACIÓ DELS NÍNXOLS SIGUI DE 10 ANYS ENLLOC DELS 15 aprovats.
 4. Que el pagament de la renovació es pugui FER EN QUOTES ANUALS, JUNT AMB EL PAGAMENT DE LA TAXA DE MANTENIMENT. Podria representar un pagament anual d’uns 25-35 € en nínxols de 3ª fila, més assequible.
 5. Que es disposi al cementiri d’un lloc amb aigua per poder ESCAMPAR LES CENDRES del difunts, si així ho volen els familiars, amb el reciclatge que faci falta.
 6. Que les ESCALES METÀL·LIQUES per accedir a les files altes dels nínxols es modernitzin i  tinguin més elements de seguretat, i es comprometi en el Reglament.
 7. Que les PERSONES GRANS PUGUIN ACCEDIR ALS NÍNXOLS DE LES FILES SUPERIORS acompanyades de personal del cementiri, demanats amb antelació, si és el cas.
 8. Que es presenti la JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS TERMINIS MÍNIMS I PREUS DE LES NOVES CONCESSIONS I DE LES RENOVACIONS en funció de les inversions previstes al  Pla Director del Cementiri del 2007 i els acords de concessió de 2010 del Cementiri. 
EN RELACIÓ A LES ORDENANCES FISCALS I A LA GESTIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS  I  TANATORI

 1. Que es faci PÚBLIC L’INFORME ECONÒMIC ANUAL QUE HA D’ACOMPANYAR L’ORDENANÇA FISCAL del Cementiri de cada any, justificant les despeses de manteniment.
 2. RENUNCIA DE L’AJUNTAMENT AL CÀNON DE L’11% dels serveis funeraris que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, i QUE EL SERVEIS S’ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ.
 3. MILLORA DE les CONDICIONS D’APARCAMENT A L’ENTORN DEL TANATORI MUNICIPAL, ja sigui com a zona blava o com aparcaments temporals.
 4. Que l’Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l’Agencia Tributaria Española per tal D’ABARATIR I SUPRIMIR L’IVA DEL 21% sobre els preus. I que entenem que no caldria pagar si el servei estigués municipalitzat.
 5. Que es confeccioni una ESTADÍSTICA ANUAL DEL CEMENTIRI: inversions anuals i finançament del cementiri, mortalitat i ús del crematori, inversions executades i inversions pendents del cementiri, comparació amb els preus de les ordenances Fiscals, al menys amb Barcelona, Terrassa Manresa i Girona
 6. SUPRESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER PREMI D’INCINERACIÓ DEL 5 I 10% DELS INGRESSOS DEL CREMATORI de més de  pel fet de passar del nombre de 708 incineracions anuals, perquè ja el 2015 n’hi van haver 1037, i que va ser de 25.976€, pel fet que es tracta d’una empresa que té uns ingressos anuals de més de 8 M€.
 7. Atès que les concessions ara  ja no es poden  municipalitzar perquè caldria pagar el lucre cessant a Torra fins 2027, cal fer pedagogia de QUANT COSTARIEN EL SERVEIS FUNERARIS DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI FOS DE GESTIÓ MUNICIPAL (COMPARACIO AMB TERRASSA).
 8. Urgència de trobar localitzacions adients al Pla d’Urbanisme perquè es pugui OBRIR A SABADELL NOVES FUNERÀRIES QUE FACIN LA COMPETÈNCIA A TORRA SA I abarateixin els preus.
 9. REUNIÓ ANUAL, ABANS DE FER LES ORDENANCES FISCALS, DE L’AJUNTAMENT AMB LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS I ENTITATS INTERESSADES PER TAL DE FER EL SEGUIMENT DELS PROBLEMES I PROPOSTES PLANTEJADES.

Sabadell, 11 de Juliol del 2007