02 d’agost 2019

Carta Alcaldessa


Aquesta Associació va rebre fa uns dies una carta de la nova alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la que ens agraïa la tasca que la nostra entitat desenvolupa a favor de la ciutat i on es posava a la nostra disposició per escoltar totes les idees i propostes que li voléssim fer arribar. Malgrat estem segurs que aquesta mateixa carta fou enviada a les més d’un miler d’entitats registrades a Sabadell, sempre és d’agrair aquest detall en el moment del canvi de consistori.

Fruit d’un debat en la Junta de la nostra associació, celebrada el proppassat mes de juliol fou redactada una carta de resposta a l’alcaldessa, en la que li exposem la nostra opinió, en forma resumida de vuit punts, fent-li palès el punt de vista de l’entitat, posant-nos a la seva disposició per ampliar l’opinió que l’Associació Sabadell Memorial manté sobre els múltiples i greus problemes que pateix des de fa anys el govern de Sabadell, especialment per recordar-li els contenciosos que hem platejat a la Regidoria corresponent, pel que fa al Cementiri Municipal i els serveis funeraris, i sobre els que no hem rebut cap resposta positiva fins ara.

Tot seguit reproduïm la carta de l’alcaldessa i la resposta que la nostra entitat li ha fet arribar, demanant-vos qualsevol crítica o suggeriment que ens vulgueu fer arribar sobre el tema, i agraint-vos que en feu divulgació si ho creieu convenient.