11 de novembre 2009

ORDRE DEL DIA - Assemblea ordinaria 2009

Associació Sabadell Memorial

Benvolgut consoci:

D’acord amb els Estatuts de l’Associació, la Junta Directiva en Sessió Ordinària celebrada el passat 2 de novembre d’enguany, va aprovar la convocatòria de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, de l’Associació Sabadell Memorial, pel dijous 3 de desembre, a les 7 del vespre en primera convocatòria i a 2/4 de 8 en segona, al Casal Pere Quart de Sabadell, sala nº 5 del 2on pis i segons els següent

Ordre del Dia
  1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
  2. Estat de comptes i situació financera.
  3. Conveni amb l’Acadèmia Catòlica per l’ús del local
  4. Informació sobre el Pla Director del Cementiri de Sabadell.
  5. Al·legacions presentades per la nostra Associació
  6. Campanya per la supressió de l’Impost de Successions
  7. Tercer Congrés Catalanista.
  8. Museu Tèxtil de la Llana a Sabadell.
  9. Torn obert de paraules
  10. Clausura de l’Acte a càrrec del President.
Manel Pagès i Panadès, President

Sabadell a 2 de novembre de 2009